Dijous 10.12.2020
Publicat 10 12 2020, 08:00
Grau de perill
límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada

Límit del bosc

Lliscaments

2300m

 

Prop de les carenes, en canals i cubetes i en terreny dret i escarpat el perill d'allaus augmentarà al llarg del dia al grau 3 (marcat). Neu ventada i lliscaments són la principal font de perill.
Neu ventada: A conseqüència de la neu recent i el vent, augment progressiu del perill d'allaus. Els indrets perillosos es troben sobretot prop de carenes, en canals i cubetes per sobre dels 2000 m aproximadament. Les allaus són de mida en general petita però fàcilment poden ser desencadenades per un sol muntanyenc. De manera aïllada les allaus poden implicar les diverses capes de neu ventada i assolir mida mitjana.
Amb la pujada de la cota de neu, en qualsevol moment són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida i de lliscament basal, que de manera aïllada poden arribar ser mitjanes.
Mantell de neu
>
Per sobre dels 1500 m aproximadament són presents de 40 ai 60 cm de neu. Prop de les carenes de totes les orientacions així com a cotes altes i zones alpines els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. La neu recent descansa a sobre de capes toves en vessants obacs protegits del vent per sobre dels 2400 m aproximadament. Durant la nit la pluja ha causat una ràpida humidificació del mantell de neu en totes les orientacions per sota dels 1800 m aproximadament.
Prop de les carenes, s'han desencadenat pel pas de persones algunes allaus de placa seca de mida petita. Les excursions de muntanya requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus.
Tendència
Amb la intensificació de les nevades, augment progressiu del perill d'allaus.