Divendres 05.02.2021
Publicat 04 02 2021, 17:00
Grau de perill
1800m
Problema d'allaus
Neu humida

1800m

Neu ventada

2300m

 

Problema de neu ventada a l'alta muntanya. En el transcurs de la jornada són possibles algunes allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.
Amb el vent del sud de moderat a fort , s'han format plaques de vent visibles als vessants prop de les carenes orientats a nord i est. Les noves acumulacions de neu ventada són majoritàriament molt petites però en alguns casos poden desencadenar-se fàcilment. Elles es troben en particular en cotes altes i zones d'alta muntanya.

En el transcurs de la jornada, són encara possibles allaus de lliscament basal i purgues de neu humida de mida petita i, localment, mitjana. Això s'aplica als vessants assolellats molt inclinats incloent als vessants herbosos. Als cims i les carenes de la divisòria amb l'Alta Garona i l’Arieja, arrencant de zones de sortida encara no purgades, les allaus de lliscament basal poden en alguns casos atènyer mida més aviat gran.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen una elecció atenta de l'itinerari. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte també el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.
Mantell de neu
>
El dilluns va caure pluja fins per sobre dels 2500 m a tots els sectors. El mantell de neu és majoritàriament estable, amb una crosta de regel portant en superfície. Als vessants assolellats i també a cotes baixes: La superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant i s'estovarà al llarg del dia. Als vessants obacs: La crosta dura és perillosa per relliscades fins i tot en vessants moderadament inclinats.

El fogony només ha transportat poca neu. Als sectors del sud exposats al fogony, les plaques de vent no augmentaran de mida pràcticament.

En cotes baixes i mitges hi ha menys neu de l'habitual. En cotes altes els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. En cotes baixes no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.
Tendència
A conseqüència de la neu recent i el vent, augment lleuger del perill d'allaus seques. Amb el refredament, afebliment progressiu del perill d'allaus humides.