Dijous 03.12.2020
Publicat 03 12 2020, 13:57
Grau de perill

Problema d'allaus
Neu ventada

Neu recent

Límit del bosc

 

Neu recent i neu ventada per sobre del límit del bosc.
La neu recent i les plaques de vent d'ahir poden desencadenar-se fàcilment de manera natural o accidental en totes les orientacions i en cotes mitges i altes. Sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes, les plaques de vent han augmentat de mida considerablement. Les allaus seques són de mida en general petita però sovint fàcils de desencadenar.
Mantell de neu
>
Des del dimarts han caigut en una zona àmplia 30 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament. En molts indrets la neu ventada descansa a sobre d'una crosta dura. Les excursions de muntanya requereixen una elecció acurada de l'itinerari. Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen una elecció prudent de l'itinerari.
Tendència
Amb la fi de les precipitacions, afebliment progressiu del perill. Als vessants assolellats inclinats, el pic de l'activitat d'allaus és d'esperar fins al migdia.
Grau de perill

Problema d'allaus
Neu ventada

 

Neu ventada especialment als vessants orientats a sud, sud-est i est.
A les valls de Molières i Conangles vent molt fort de nord-oest: Sobretot en canals i cubetes i darrere de canvis abruptes de pendent, les plaques de vent augmentaran de mida considerablement. Aquestes poden en molts indrets ser desencadenades al pas d'un muntanyenc i assolir mida mitjana. També en vessants extremadament inclinats i a les zones protegides del vent són possibles algunes purgues de neu seca de mida petita.
Mantell de neu
>
Fins al matí es preveuen de 10 a 20 cm de neu a totes les cotes. En molts indrets la neu ventada descansa a sobre d'una crosta dura. Les excursions de muntanya requereixen una elecció acurada de l'itinerari.
Tendència
Amb el final de la nevada , l'activitat d'allaus de placa disminuirà progressivament.