Dimecres 27.01.2021
Publicat 27 01 2021, 07:56
Grau de perill
2000m
Problema d'allaus
Neu humida

2000m

Neu ventada

2000m

 

Amb la pluja perill fort (4) d'allaus humides i molt humides.
El problema de neu humida és la principal font de perill. Als vessants amb acumulacions de neu ventada la situació d'allaus és crítica.
Amb la pluja, són probables nombroses allaus naturals de neu humida de mida mitjana i, locament, gran per sota dels 2300 m aproximadament. Amb les precipitacions, en el transcurs de la jornada el nombre i l'extensió dels indrets perillosos augmentarà.
Les plaques de vent recents i antigues de l'última setmana poden desencadenar-se molt fàcilment de manera accidental sobretot en vessants obacs inclinats i en cotes mitges i altes. Els indrets perillosos es troben sobretot en terreny inclinat en altitud.
Poden desencadenar-se allaus de lliscament basal a qualsevol hora del dia o de la nit.
Mantell de neu
>
Durant la nit ha caigut pluja fins als 2200 m en una zona àmplia. En el transcurs de la jornada la pluja causarà en una àrea extensa una ràpida humidificació del mantell de neu per sota dels 2200 m aproximadament. La superfície del mantell de neu no s'ha regelat i ja s'estovarà al matí.
El vent serà, prop de les carenes, de moderat a fort. En alguns indrets diverses capes de neu ventada descansen a sobre d'un mantell de neu vella de cristalls grossos i angulosos. Això s'aplica especialment per sobre dels 2200 m aproximadament i a la zona sud de l’Aran.
Les condicions són desfavorables per les excursions i les activitats forapista.
Tendència
El perill d'allaus humides disminuirà progressivament.