Divendres 05.03.2021
Publicat 04 03 2021, 17:00
Grau de perill
2300m
Problema d'allaus
Capa feble persistent

2300m

Neu humida

2100m

 

Ja al matí seran possibles de manera aïllada purgues de neu humida i allaus de lliscament basal. Capes febles persistents als vessants obacs poc freqüentats i amb poc gruix de neu.
Amb la humidificació, són possibles en qualsevol moment allaus de lliscament basal i purgues de neu humida de mida petita. Aquests indrets perillosos es troben als vessants inclinats de totes les orientacions per sota dels 2100 m aproximadament.

Als vessants obacs poc freqüentats i amb poc gruix de neu, les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades de manera aïllada i especialment amb sobrecàrregues fortes. Són especialment desfavorables els indrets amb poc gruix de neu, on les capes dures descansen sobre un mantell de neu vella feblement consolidat. Les allaus en aquests indrets són de manera molt aïllada de mida gran.

Les purgues poden arrossegar i fer caure un muntanyenc.
Mantell de neu
>
El mantell de neu és estable en la majoria de casos.
Es preveuen de 2 a 5 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament.
A cotes altes: El mantell de neu presenta una estratificació favorable, amb una superfície formada per neu de feble cohesió.
A cotes mitges: La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i s'estovarà ja durant el matí.
En cotes baixes en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.
Tendència
Amb la neu recent, augment lleuger del perill d'allaus seques. Amb el refredament, afebliment clar del perill d'allaus humides.